Användarvillkor och dataskyddsmeddelande

Användarvillkor

Tjänstebeskrivning

De Ungas Kompass är ett fem veckors program med målet att förbättra ungas välmående. Programmet byggs upp av korta övningar, som förstärker medvetande-, acceptans- och värdebaserade färdigheter. Programmet fungerar via webbläsaren på smarttelefoner, surfplattor och datorer med internetuppkoppling.

Tillämpning av användarvillkor

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan användaren och tjänsteproducenten. Som tjänsteproducent fungerar Nuorten Kompassi plus-forskningsgruppen vid institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet (https://jyu.fi/nuortenkompassiplus).

Allmänna användarvillkor

Användning av De Ungas Kompass-programmet, som är en del av tjänsten, kräver registrering till tjänsten. Registreringen är begränsad till personer som fyllt 13 år. I samband med registreringen bes användaren välja användarnamn och lösenord. Förvara inloggningsuppgifterna omsorgsfullt.

Användning av De Ungas Kompass är avgiftsfritt, men användaren ansvarar för sina egna dataöverföringskostnader (kostnader för Internet-anslutning och mobildataöverföring).

Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta tjänsten oavsett anledning närsomhelst utan föregående meddelande.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för informationen och materialet på webbplatsen innehas av Nuorten Kompassi plus-forskningsgruppen vid institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet (kontaktpersoner Noona Kiuru och Päivi Lappalainen), om inte annat uppges. Användning av webbplatsens material för kommersiellt bruk kräver tillstånd av forskningsgruppen på förhand.

De Ungas Kompass-webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part, samt material producerat av tredje part. Nuorten Kompassi-forskningsgruppen ansvarar inte för något av innehållet av dessa webbplatser och material, om inte annat uppges.

Ansvarsbegränsning

De Ungas Kompass-tjänsten finns tillgänglig för användare "i befintligt skick". Det kan tidvis förekomma programvarufel eller andra störningar i åtkomst och tillgänglighet i tjänsten.

Övningarna som innefattas i tjänsten baserar sig på forskningsbaserade metoder som är erkända för att på ett allmänt plan förbättra välmående. Tjänsteproducenten garanterar dock inte att de fungerar för alla. Om du känner att du har allvarliga utmaningar med ditt välmående, lönar det sig att söka professionell hjälp. Tjänsten är inte till för att behandla kliniska störningar i mental hälsa, och ersätter inte diagnos och vård utförd av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Dataskydd

Tjänstens dataskyddsmeddelande beskriver hur personuppgifter som samlas in genom tjänsten behandlas och lagras. Dataskyddsmeddelandet är i enlighet med personuppgiftslagen (1050/2018).

Ändringar i användarvillkoren

Tjänsten vidareutvecklas och dess innehåll ändras och förbättras regelbundet. Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst efter eget omdöme. Om användaren inte godkänner de ändrade användarvillkoren kan användarkontot avslutas genom att kontakta tjänstens underhållare och således upphöra med användningen av tjänsten.

Tillämplig lag

För använding av tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas Finlands lag.


Dataskyddsmeddelande

Nuorten Kompassi plus-forskningsgruppen förbinder sig till att skydda De Ungas Kompass-tjänstens användares integritet enligt dataskyddslagstiftningen. Detta dataskyddsmeddelande beskriver hur dina personuppgifter behandlas och lagras.

Till vilka ändamål används dina personuppgifter och vad är behandlingens rättsliga grund?

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra användning av De Ungas Kompass-programmet, nättjänstens tekniska underhåll och utveckling samt utveckling och inriktning av webbplatsens funktionalitet. Webbplatsen lagrar bland annat uppgifter som uppges i samband med registrering till De Ungas Kompass-programmet, logguppgifter som skapas genom användning av nättjänsten samt uppgifter som samlas in genom användning av cookies. I regel minimerar vi insamlandet av personuppgifter.

Användning av andra cookies än de som är absolut tekniskt nödvändiga kräver ditt samtycke. Användningen av cookies beskrivs i ett skilt cookie-meddelande. Cookie-meddelandet visas och samtycke till användningen av cookies efterfrågas då du anländer till webbplatsen nuortenkompassi.fi för första gången. Cookie-meddelandet kan senare kommas åt via länken Hantera cookies längst nere på sidan. På samma ställe kan du senare ändra eller upphäva samtycket du givit för användningen av cookies.

Rättslig grund för insamlandet av registreringsuppgifter och uppgifter som samlas in i samband med användning av De Ungas Kompass-programmet är samtycke [dataskyddsförordningens (679/2016) artikel 6.1 a]. Rättslig grund för behandling av tjänstens logguppgifter och uppgifter som samlas in via kontaktformuläret är berättigat intresse [dataskyddsförordningens (679/2016) artikel 6.1 f]. Logguppgifter används för att säkerställa säker användning av tjänsten (till exempel för att avvärja möjliga nätfiskeattacker som riktar sig mot tjänsten), för att utveckla användarupplevelsen i olika användningsmiljöer samt för statistikföring och analysering av tjänstens användning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Information som du ger till oss:

Tjänstens användningsuppgifter:

Uppgifter som samlas in via cookies.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast Nuorten Kompassi-forskningsgruppen har tillgång till de uppgifter som beskrivs ovan. Personuppgifter överlåts till tredje parter för behandling endast i den utsträckning som dessa tredje parter behöver åtkomst till de personuppgifter vi behandlar för att kunna erbjuda tjänster till de ändamål som anges i detta dataskyddsmeddelande och cookie-meddelandet. Detta syftar till exempel på videovisningsverktyg som erbjuds av YouTube.

Överförs dina personuppgifter utanför EU/EES-området och hur skyddas dataöverföringen?

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Uppgifter som överlåts till tredje parts tjänster behandlas enligt tjänsteproducenternas dataskyddspraxis och eventuellt även utanför EU/-EES-området. Jyväskylä universtitet ansvarar inte för om du använder tredje parters tjänster via De Ungas Kompass-tjänsten (t.ex. Youtube).

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Användarnamn för användarkonton som registrerats till De Ungas Kompass-tjänsten anonymiseras tidigast då användarkontot inte blivit inloggat till på 6 månader, och senast då kontot inte blivit inloggat till på ett år.

Serverns logguppgifter sparas i högst 1 år.

Förvaringstiden för cookies beskrivs i cookie-meddelandet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter:

Om du har frågor gällande dina rättigheter, kan du ta kontakt via kontaktformuläret eller genom att skicka e-post till registrets kontaktperson.

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Universitetet som registeransvarig använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig eller olaglig behandling samt förhindra att personuppgifterna skadas eller försvinner.

Kontaktuppgifter

Registeransvarig

Jyväskylä universitet fungerar som registeransvarig och Noona Kiuru och Kirsikka Kaipainen vid institutionen för psykologi är kontaktpersoner för behandligen av dessa personuppgifter.

Ansvarsenhetens kontaktuppgifter

Jyväskylän yliopisto,
Psykologian laitos,
PL35 40014
Jyväskylän yliopisto
Telefon: Växel 014 260 1211
Biträdande professor Noona Kiuru, noona.kiuru@jyu.fi
Projektforskare Kirsikka Kaipainen, kirsikka.a.kaipainen@jyu.fi


Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som sänds till och lagras i användarens dator. Cookies är inte skadliga för användarens dator eller filer. Uppgifterna används för att möjliggöra användningen av De Ungas Kompass-programmet samt för att analysera användning av tjänsten och för att utveckla tjänsten. Mer information om cookies hittar du via länken Hantera cookies längst nere på sidan.