Information till yrkespersoner

Det finska nätprogrammet Nuorten Kompassi har utvecklats som en del av ett forskningsprojekt vid institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet. Den svenska versionen De Ungas Kompass är en översättning som gjorts av projektet Må bra i vardagen vid Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf i samarbete med institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet. De Ungas Kompass varar i fem veckor och innehåller ett brett utbud av övningar som utformats särskilt för unga. Ungdomen kan använda programmet självständigt eller med stöd av en yrkesperson.

Du kan bekanta dig med Nuorten Kompassi plus-forskningens publikationer (fin, eng) på Jyväskylä universitets hemsida:
Nuorten Kompassi plus

Programmets användningssätt

I skolklass eller mindre grupp

Läraren eller studiehandledaren kan använda programmet i en mindre grupp eller i en hel klass, t.ex. en lektion (45 min) per vecka i fem veckor.

Självständig användning

Ungdomen kan också själv registrera sig i De Ungas Kompass och använda programmet självständigt.

I enskilt klient/patientarbete

Yrkespersoner inom hälsa och välfärd kan dra nytta av programmet i enskilt klient/patient arbete. Tillsammans med ungdomen kan yrkespersonen planera hur programmet används. Till exempel passar programmet utmärkt som hemuppgifter för ungdomen mellan träffarna med yrkespersonen. Yrkespersonen kan hjälpa ungdomen att känna igen hur programmets teman och övningar kan stöda egna mål och vara till hjälp vid hantering av olika problem.


Bekanta dig med programmet

Som yrkesperson kan du bekanta dig med De Ungas Kompass genom att logga in med testanvändarnamnet för yrkespersoner:

  • Användarnamn: professionelltest
  • Lösenord: ungaskompass

Med testanvändarnamnet kan du bekanta dig med hela programmet och alla etapper på en gång. I övrigt öppnas en etapp i gången. Varje måndag öppnas en ny etapp i programmet.Mer om acceptans och värdebaserade metoder samt fler övningar finner du på: https://oivamieli.fi/sv